Ser soci protector

 

  Nom *

  Cognoms*

  Raó social

  NIF *

  Adreça (carrrer, número, pis) *
  Població i CP *

  Telèfon *
  Telèfon 2

  Adreça electrònica *

  Com ens has conegut?

  Col·laboraré amb Comkedem amb la següent aportació:


  Altra quantitat

  Periodicitat:

  Forma de pagament: Domiciliació bancària

  Titular *:

  Número de compte (20 dígits)*

  He llegit i accepto la Política de Privacitat i Avís legal