L’equip

 

Els òrgans de govern i representació de l’associació són l’assemblea general i la junta directiva. L’assemblea és l’òrgan suprem de l’entitat i està formada per tots els associats, mentre que la junta directiva és l’òrgan de representació que gestiona i representa els interessos de l’associació d’acord amb les disposicions i directives de l’assemblea general.

Aquesta és la composició de la Junta Directiva:

President

Adnan-Azeim Sabir Martínez

Llicenciat en Dret (UB, 2012)
Monitor de lleure 64.505 (CEE, 2007)

Sots-President

Pau Segarra Segarra

Graduat en Disseny Gràfic (Elisava, 2013)
Postgrau en direcció de comunicació (BSM-UPF)

Secretari

Marc Sánchez Lahosa

Graduat en Magisteri (UB, 2011)
Màster Autisme i Intervencio Psicoeducativa (ITEAP, 2015)
Psicomotricitat i Neuromotricitat (UNIR, 2017)
Monitor de lleure 88.795 (Pere Tarrés, 2010)

Tresorer

Francesc d’Assís Corominas i Riera

Llicenciat en Ciències de la Informació (UAB, 1994)
Director de lleure 6730/1 (Pere Tarrés, 2001)

Vocals

Núria Nadal Olivé

Miquel Romaguera Vives

Llicenciada en Medicina i Cirurgia (UB, 2013)
Especialista en Medicina de família i comunitària (2018)
Monitora de lleure 67.010 (Pere Tarrés, 2007)

 

Graduat en CAFE (Blanquerna URL)
Monitor de lleure 126.021 (Pere Tarrés, 2014)
Director de lleure (Pere Tarrés, 2018)

Comptable

Bernat Rigol Martínez
Graduat en ADE (UB, 2016)
Màster en direcció estratègica de recursos humans (EAE-UPF, 2017)

L’estructura de funcionament està basada en el voluntariat, però l’entitat disposa de personal contractat en àrees concretes de gestió.

L’equip de monitors/entrenadors, a més de dinamitzar i realitzar les activitats de lleure i esport durant tot l’any, també actúa com a equip d’assistents personals en la realització de les necessitats físiques qüotidianes dels participants (vestir-se, rentar-se, menjar).