L’equip

 

Els òrgans de govern i representació de l’associació són l’assemblea general i la junta directiva. L’assemblea és l’òrgan suprem de l’entitat i està formada per tots els associats, mentre que la junta directiva és l’òrgan de representació que gestiona i representa els interessos de l’associació d’acord amb les disposicions i directives de l’assemblea general.

Aquesta és la composició de la Junta Directiva:

President

Adnan-Azeim Sabir Martínez

Llicenciat en Dret

Sots-President

Pau Segarra Segarra

Graduat en Disseny Gràfic

Secretari

Marc Sánchez Lahosa

Graduat en Magisteri

Tresorer

Francesc d’Assís Corominas i Riera

Llicenciat en Ciències de la Informació

Vocal

Núria Nadal Olivé

Graduada en Medicina

Vocal

Miquel Romaguera Vives

Graduat en CAFE

L’estructura de funcionament està basada en el voluntariat, però l’entitat disposa de personal contractat en àrees concretes de gestió.

L’equip de monitors/entrenadors, a més de dinamitzar i realitzar les activitats de lleure i esport durant tot l’any, també actúa com a equip d’assistents personals en la realització de les necessitats físiques qüotidianes dels participants (vestir-se, rentar-se, menjar).