L’equip

 

Els òrgans de govern i representació de l’associació són l’assemblea general i la junta directiva. L’assemblea és l’òrgan suprem de l’entitat i està formada per tots els associats, mentre que la junta directiva és l’òrgan de representació que gestiona i representa els interessos de l’associació d’acord amb les disposicions i directives de l’assemblea general.

 

Pel període 2016-2020, aquesta és la composició de la Junta Directiva:

 

President

Adnan-Azeim Sabir Martínez

Llicenciat en Dret

Sots-President d’esports

Pau Segarra Segarra

Graduat en Disseny gràfic

Vocal de lleure

Elisabet Caminal Muñoz

Graduada en Psicologia

Secretari

Marc Sánchez Lahosa

Graduat en Magisteri

Tresorer

Francesc d’Assís Corominas i Riera

Llicenciat en Ciències de la Informació

Vocal sanitària

Núria Nadal Olivé

Graduada en Medicina

 

L’estructura de funcionament està basada en el voluntariat, però l’entitat disposa de personal contractat en àrees concretes de gestió:

 

Direcció

Francesc d’Assís Corominas i Riera

Llicenciat en Ciències de la Informació

Direcció esportiva

Paula Murillo Espejo

Llicenciada en CAFD

Master Actividad Físico-Deportiva para personas con discapacidad (UAM)

 

L’equip de monitors/entrenadors, a més de dinamitzar i realitzar les activitats de lleure i esport durant tot l’any, també actúa com a equip d’assistents personals en la realització de les necessitats físiques qüotidianes dels participants (vestir-se, rentar-se, menjar). Està format per totes les persones anteriors i:

 

Equip de monitors

Ester Garcia Boada

Graduada en Treball Social

Cristina Ridó Ribalta

Graduada de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)

Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity (EMMAPA)

Miquel Romaguera Vives

Estudiant CAFE

Elisabet Blanco Ferri

Graduada en Fisioteràpia

Carlos Terrado Lardín

Graduat en Infermeria

Equip d’entrenadors

Lluís Turró Roca

Diplomat en Integració social

Ex-jugador bàsquet en cadira.

Ignasi Soriano Ros

CFGS d’activitats físico-esportives

Carles Castelló Muñoz

CFGS d’activitats físico-esportives

Grau en Enginyeria Informàtica

 Josep López González  Diplomat en Mestre d’Educació Física (MEF)
 Voluntaris

Bernat Rigol Martínez

Graduat en Administració i Direcció d’Empreses (ADE)